Variabilné DC Napájanie (Variable DC Power Supply)

Posilnite svoje zariadenia spoľahlivým DC napájanie (DC power supply) pre nepretržitý výkon a zvýšenú účinnosť. Naše starostlivo vytvorené riešenia variabilné DC napájanie (DC variable power supply) sú navrhnuté tak, aby vyhovovali požiadavkám rôznych aplikácií, poskytujú stabilný a spoľahlivý výstupný výkon pre vaše zariadenia.

Ako Vybrať Najlepšie Variabilné DC Napájanie (Best Variable DC Power Supply)


Požiadavka na Výkon

Určte potreby napájania vášho zariadenia alebo systému s ohľadom na požiadavky na napätie, prúd a výstup stejnosmerného prúdu.

Charakteristiky Zaťaženia

Posúďte charakteristiky zaťaženia na kompatibilitu so stabilitou a presnosťou napájania, s ohľadom na citlivosť na fluktuácie.

Hladiny Hluku

Vyberte zdroj stejnosmerného prúdu s nízkymi hladinami hluku, aby ste minimalizovali rušenie a zabezpečili plynulú prevádzku vo zvukovo citlivých prostrediach.

Bezpečnosť Ochrana

Hľadajte variabilné zdroj stejnosmerného prúdu (variable DC power source) s komplexnými ochrannými funkciami, ako sú ochrana pred nadúrovňou prúdu, nadnapätím a skratom, aby ste ochránili svoje zariadenie.

Vyberte Variabilné DC Napájanie (DC Power Supply Variable) Vhodné Pre Vás

Naše prilagoditeľné zdroje stejnosmerného prúdu zahŕňajú: programovateľný napájací zdroj (programmable power supply), stolný napájací zdroj (bench power supply), vysokonapäťový napájací zdroj (high voltage power supply) a vysoko presné napájanie (high precision power supply). Môžete si vybrať vhodný zdroj stejnosmerného prúdu na základe vašich špecifických požiadaviek z našej ponuky produktov.

Hot Sale Variable DC Power Supplies

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.

Popular DC Variable Power Supplies

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.

DC Power Supply Variable New Arrivals

Shop Variable DC Power Supplies

Hot Sale

hot

Variable Switching DC Bench Power Supply 30V/10A (eTM-3010F)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.
hot

Programmable DC Bench Power Supply 30V/10A(eTM-3010P)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
hot

30V/10A Adjustable Switching DC Bench Power Supply (eTM-3010)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
hot

Mini 30V/10A Variable DC Power Supply Programmable (eTM-3010MP)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.

Čo Je Variabilné DC Napájanie (Variable DC Power Supply)?


Premenlivé napájanie stejnosmerným prúdom, známe tiež ako nastaviteľný DC napájanie (adjustable DC power supply), je elektrické zariadenie, ktoré mení striedavý prúd na stabilný výstup stejnosmerného prúdu. Jednou z jeho kľúčových vlastností je schopnosť regulovať výstupné napätie, prúd alebo oboje, čo ho robí veľmi prispôsobivým pre rôzne aplikácie. Tieto zdroje stejnosmerného prúdu nachádzajú široké uplatnenie pri detekcii plošných spojov, detekcii mobilných telefónov, ako aj v vedeckých výskumných a výučbových jednotkách, zahŕňajúc všetky situácie, ktoré vyžadujú DC regulovaný napájanie (DC regulated power supply).


Funkcia & Výhoda

Vysoké Rozlíšenie

Počíta s vysokorozlíšenými nastaveniami výstupu, náš vysoko presné DC napájanie (high precision DC power supply) poskytuje jemne naladené nastavenia napätia a prúdu, umožňujúc užívateľom dosiahnuť presný a presný výstup napájania aj pre najnáročnejšie experimentálne prostredia.

Podpora Programovania

Náš programovateľný DC napájací zdroj (programmable DC power supply) je vybavený pokročilými programovacími schopnosťami, ktoré umožňujú užívateľom nastaviť presné úrovne napätia a prúdu podľa ich špecifických požiadaviek. Táto funkcia poskytuje neporovnateľnú flexibilitu a kontrolu, zohľadňujúc rôzne potreby experimentovania a testovania.

Viacnásobná Ochrana

Bezpečnosť je najdôležitejšia, preto naš variabilné DC napájanie (variable DC power supply) zahŕňa viacero úrovní ochrany, vrátane ochrany pred únikom, ochrany pred nadnepätím, ochrany pred nadprúdom, ochrany pred prehriatím a ochrany pred skratom. Tieto bezpečnostné funkcie zaručujú ochranu pripojených zariadení a zmiernia riziko možných poškodení.

Automatická Konverzia CV/CC

Svojou funkciou automatickej konverzie CV/CC naš stolný DC napájací zdroj (DC bench power supply) bezproblémovo prepína medzi konštantným napätím (CV) a konštantným prúdom (CC), zabezpečujúc stabilné a spoľahlivé dodávanie energie v širokej škále aplikácií. Tento inteligentný mechanizmus konverzie uľahčuje efektívnu a bezpečnú prevádzku rôznych elektronických zariadení a systémov.

Na Čo Sa Používa Nastaviteľný DC Napájanie (Adjustable DC Power Supply)?


Použitie variabilné napájanie DC (variable power supply DC) je rozsiahle a slúži rôznym odvetviam, ktoré vyžadujú stabilný a spoľahlivý zdroj stejnosmerného prúdu, vrátane:

Testovanie Elektroniky

Zdroje stejnosmerného prúdu sa široko používajú na testovanie elektronických zariadení, ako sú plošné spoje, integrované obvody a polovodiče, poskytujú stabilný prúd pre presné hodnotenie výkonu a odstraňovanie problémov.

Experimenty a Výskum

V laboratóriách pre výskum sú DC napájania nevyhnutné pre rôznorodé experimenty v oblasti fyziky, chémie a inžinierstva. Tieto experimenty často zahŕňajú presný výskum, ktorý vyžaduje spoľahlivé a nastaviteľné napájanie stejnosmerným prúdom.

Priemyselná Výroba

V oblasti priemyselnej výroby zdroje stejnosmerného prúdu (DC power supplies) zohrávajú kľúčovú úlohu pri napájaní rôznych strojov a zariadení, zabezpečujúci konzistentnú a spoľahlivú prevádzku automatizovaných systémov a výrobných liniek.

Telekomunikácie

Zdroje stejnosmerného prúdu sú kľúčové pre telekomunikačnú a informačnú technologickú infraštruktúru, poskytujú energiu pre sieťové zariadenia, servery a zariadenia, zabezpečujúci nepretržitú komunikáciu a prenos údajov.

Prepínanie Alebo Lineárne DC Napájecí Zdroj: Kľúčový Rozdiel


Existujú dve kategórie napájania: lineárne napájanie (linear power supply), ktoré ponúka jednoduchý dizajn a nízky hluk, a prepínanie napájecí zdroj (switching power supply), známe svojou vysokou účinnosťou. Každé napájanie má svoje vlastné výhody a slúži rôznym požiadavkám.

FunkciaLineárne NapájaniePrepínanie Napájecí Zdroj
HlukNízky hlukHlučný
ObvodJednoduchýZložitý
Strata EnergieVeľa strátMenej strát
Odpoveď na Fluktuáciu ZaťaženiaRýchlaPomalá

Ako Používať Nastaviteľný DC Napájanie (Adjustable DC Power Supply) Bezpečne


Pozrite si Príručku

Pred použitím napájania stejnosmerného prúdu si dôkladne prečítajte a pochopite užívateľskú príručku, aby ste pochopili základné bezpečnostné pokyny, prevádzkové usmernenia a potenciálne riziká.

Vyhnite sa Vlhkosti

Udržiavajte DC regulovaný napájanie (DC regulated power supply) a súvisiacu výbavu mimo vody alebo vlhkosti, aby ste predišli elektrickým rizikám a poškodeniu. Napájanie uskladnite na suchom mieste.

Dodržiavajte Napätie a Prúdové Limity

Prevádzkujte v rámci odporúčaných napäťových a prúdových limítov pre pripojené zariadenia, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a elektrickým rizikám.

Vykonajte Kontrolu Jednotky

Pravidelne kontrolujte stav napájacieho zdroja stejnosmerného prúdu, aby ste identifikovali akékoľvek príznaky poškodenia alebo zhoršenia. Pred použitím overte, že všetky komponenty, ako sú káble a konektory, sú v optimálnom stave.

Odpojte Počas Údržby

Vždy odpojte napájacie zariadenie od elektrického prúdu počas údržby, aby ste predišli elektrickým šokom alebo skratom. Ak je to potrebné, vyhľadajte profesionálnu pomoc.

Poznámka

Ak sa stretnete s akýmikoľvek operačnými neistotami alebo technickými problémami, vyhľadajte pomoc od kvalifikovaného profesionála, aby ste zabezpečili bezpečné a správne použitie nastaviteľný DC napájanie (DC power supply adjustable).

Videá o Nastaviteľný DC Napájanie (Adjustable DC Power Supply)


Preskúmajte našu komplexnú kolekciu informatívnych videí o nastaviteľnom zdroji stejnosmerného prúdu (adjustable power supply DC), aby ste získali hlbšie porozumenie zdrojom energie. Naša videorada poskytuje podrobné pohľady na funkcie, vlastnosti, inštaláciu a návod na obsluhu zdrojov stejnosmerného prúdu. Bez ohľadu na to, či ste skúsený profesionál alebo nováčik v oblasti, tieto videá vám poskytnú cenné usmernenia, tipy a demonštrácie.

WPS3010H Bench Power Supply Review and Unboxing

LFC#206 – Bench PSUs and stuff you can do with them

HM305P/HM310P Power Supply: Beep On/Off, Updated Manual, Software

Best Low Cost Power Supply by Kaiweets

HM310P Power Supply Operation

Rockseed RS305P Fuente ajustable 30 Vdc/5A

Variabilné DC Napájanie (Variable DC Power Supply) – Časté Otázky


Q1: Čo Je Stolný DC Napájací Zdroj (DC Bench Power Supply)?

Stolný DC napájací zdroj (bench DC power supply) je univerzálny elektronický zariadenie, ktoré poskytuje stabilný a nastaviteľný výstup stejnosmerného napätia, čo umožňuje používateľom riadiť úrovne napätia a prúdu pre rôzne elektronické testovacie a experimentálne účely. Často vybavený intuitívnym rozhraním, zdroje napájania na stole sú nevyhnutné nástroje pre testovanie a odstraňovanie problémov s elektronickými obvodmi a zariadeniami.

Q2: Na Čo Sa Odkazuje Programovateľný DC Napájací Zdroj (Programmable DC Power Supply)?

Programovateľný zdroj napájania stejnosťou (DC programmable power supply) sa odkazuje na zdroj napájania, ktorý môže byť ovládaný a nastavený používateľmi na poskytnutie špecifického výstupného napätia a prúdu. Jeho programovateľnosť umožňuje prispôsobenie rôznym aplikáciám, ako sú laboratórne výskumy a výroba výrobkov.

Q3: Ako Funguje DC Regulovaný Napájanie (DC Regulated Power Supply)?

Zdroj napájania stejnosťou funguje tým, že dodáva stabilný prúd na prevádzku súčiastky, modulu alebo zariadenia. Zvyčajne zdroje napájania na stejnosť fungujú v dvoch režimoch: konštantné napätie (CV) režime, kde je výstupné napätie regulované podľa nastavení používateľa, a konštantný prúd (CC) režime, kde zdroj napájania riadi prúdový tok.

Q4: Ako Vybrať Správnu Veľkosť Nastaviteľný DC Napájanie (Adjustable DC Power Supply)?

Pri výbere vhodného premenného zdroja napájania stejnosťou zohľadnite základné faktory, ako sú požiadavky na napätie a prúd, účinnosť a potenciálne budúce potreby.

Q5: Ako Spojiť Dva DC Napájania (DC Power Supplies) Sériovo?

Ak chcete pripojiť dva zdroje napájania stejnosťou sériovo, nastavte výstup každého zdroja na polovicu celkového požadovaného napätia (ak používate dva výstupy) alebo na zlomok pre viac výstupov. Uistite sa, že výstupy majú identické hodnoty napätia a prúdu a dávajte pozor, aby ste neprekročili hodnotu plovúceho napätia.

Dodatočne, držte drôty krátke a zopnute, aby ste zmenšili plochu slučky medzi zdrojom napájania a zaťažením. Nižšie uvedený diagram demonštruje správne pripojenia na dosiahnutie tohto.

Q6: Ako Pripojiť Dva DC Napájania (DC Power Supplies) Paralelne?

Na dodanie ďalšieho prúdu do testovaného zariadenia môžete paralelne pripojiť zdroje napájania. Uistite sa, že všetky výstupy majú rovnaký limit prúdu, ktorý sa sčíta na požadovanú hodnotu celkového limtu prúdu. Diagram zobrazuje správne paralelné pripojenie dvoch zdrojov napájania stejnosťou.

Dodržiavajte pokyny:
a. Jeden zdroj musí pracovať v konštantnom napätí (CV) režime, ostatné v konštantnom prúde (CC) režime.
b. Pripojte výstupy s identickými hodnotami napätia a prúdu.
c. Pripojte vzdialené sense terminály paralelne.
d. Držte vedenie k zaťaženiu čo najkratšie a zopnute, aby ste minimalizovali indukčnosť a šum.
Poznámka: Nastavte napätie zdroja CV o niečo nižšie ako zdroje CC, aby ste predišli konfliktom v riadení alebo osciláciám.

Q7: Ako Otestovať Variabilné DC Napájanie (DC Power Supply Variable)?

Na otestovanie zdroja napájania stejnosťou môžete využiť rôzne metódy, ako je test kontinuity, test napätia, test zaťaženia a test riasenia. Tieto metódy zabezpečujú, že zdroj napájania funguje najlepšie a zodpovedá potrebným štandardom.

Test kontinuity: Pomocou multimetra nastaveného na režim kontinuity dotknite vodiče multimetra na kladné a záporné terminály zdroja napájania. Multimeter zazvonia, ak je kontinuita prítomná. Tento test pomáha overiť funkčnosť zdroja napájania a identifikovať akékoľvek možné chyby v zapojení.

Test napätia: Pomocou multimetra nastaveného na režim napätia stejnosťou pripojte vodiče multimetra k kladnému a zápornému terminálu zdroja napájania. Multimeter zobrazí dodávané napätie. Porovnajte túto hodnotu s hodnotou hodnotou napätia zdroja napájania, aby ste potvrdili, že sa nachádza v príslušnom rozsahu.

Test zaťaženia: Tento test vykonajte tak, že pripojíte zaťaženie, ako je žiarovka alebo motor, k zdroju napájania, a potom pomocou multimetra zmerte napätie a prúd. Uistite sa, že napätie zostáva konštantné v predpokladanom rozsahu a že prúd zostáva v špecifikovanom limite prúdu zdroja napájania.

Test riasenia: Merajte striedavú časť výstupného napätia zdroja napájania pripojením osciloskopu k výstupným terminálom. Posúďte riasenie napätia a usilujte sa o minimálne riasenie napätia, ktoré sa nachádza v akceptovateľnom rozsahu.

Poznámka: Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia, pozrite si príručku alebo vyhľadajte profesionálnu pomoc, ak je to potrebné, najmä pre tých menej skúsených v elektronických testoch.

O Spoločnosti ETOMMENS

20 +

Vývojový Tím

4000 m³

Plocha Továrne

10 +

Počet Výrobných Liniek

10,000 +

Mesačná Výrobná Kapacita

Spoločnosť ETOMMENS sa môže pochváliť schopným vývojovým tímom a udržiava silnú spoluprácu s mnohými výskumnými a vývojovými ústavmi. Sme odborní na rôzne operačné systémy, hardvér, programovanie a komunikačné technológie a úspešne sme vyvinuli rôznorodé vrcholové zdroje napájania spolu s podnikmi.

Tieto zdroje napájania zahŕňajú variabilné DC napájanie (variable DC power supply), programovateľný DC napájací zdroj (programmable DC power supply), stolný DC napájací zdroj (DC bench power supply), vysokonapäťový DC napájací zdroj (high voltage DC power supply) a ďalšie.