Variabel DC Strømforsyning (Variable DC Power Supply)

Utstyr enhetene dine med en pålitelig DC strømforsyning (DC power supply) for uavbrutt ytelse og økt effektivitet. Våre nøye utformede variabel DC strømforsyning (variable DC power supply) -løsninger er designet for å oppfylle kravene til ulike bruksområder, og gir stabil og pålitelig strømforsyning til enhetene dine.

Slik Velger du den Beste Variabel DC Strømforsyning (Variable DC Power Supply)


Strømbehov

Bestem effektbehovet til enheten eller systemet ditt, med tanke på krav til spenning, strøm og likestrømseffekt.

Egenskaper for Belastning

Vurder belastningsegenskapene med tanke på kompatibilitet med strømforsyningens stabilitet og presisjon, og ta hensyn til følsomhet for svingninger.

Støynivåer

Velg en DC strømforsyning med lavt støynivå for å minimere forstyrrelser og sikre problemfri drift i støysensitive miljøer.

Sikkerhetsbeskyttelse

Se etter DC strømforsyninger (DC power supplies) med omfattende beskyttelsesfunksjoner som overstrøms-, overspennings- og kortslutningsvern for å beskytte utstyret ditt.

Velg den Variabel DC Strømforsyning (DC Power Supply Variable) som Passer for Deg

Våre variabel DC strømforsyning inkluderer: programmerbare strømforsyninger (programmable power supply), benk strømforsyninger (bench power supply), høyspent strømforsyninger (high voltage power supply) og høy presisjon strømforsyninger (high precision power supply). Du kan velge den DC strømforsyningen som passer best til dine spesifikke behov fra vårt produktsortiment.

Hot Sale Variable DC Power Supplies

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.

Popular DC Variable Power Supplies

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.

DC Power Supply Variable New Arrivals

Shop Variable DC Power Supplies

Hot Sale

hot

Variable Switching DC Bench Power Supply 30V/10A (eTM-3010F)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.
hot

Programmable DC Bench Power Supply 30V/10A(eTM-3010P)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
hot

30V/10A Adjustable Switching DC Bench Power Supply (eTM-3010)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
hot

Mini 30V/10A Variable DC Power Supply Programmable (eTM-3010MP)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.

Hva er Variabel DC Strømforsyning (Variable DC Power Supply)?


Variabel DC strømforsyning, også kjent som justerbar DC strømforsyning (adjustable DC power supply), er en elektrisk enhet som konverterer vekselstrøm til jevn likestrøm. En av de viktigste egenskapene er muligheten til å regulere utgangsspenningen, strømmen eller begge deler, noe som gjør den svært tilpasningsdyktig for ulike bruksområder. Disse DC strømforsyning finner bred anvendelse innen kretskortdeteksjon, mobiltelefondeteksjon samt vitenskapelig forskning og undervisningsenheter, og omfatter alle situasjoner som krever en DC regulert strømforsyning (DC regulated power supply).


Funksjon og Fordeler

Høy Oppløsning

Med høyoppløselige utgangsinnstillinger leverer vår høy presisjon DC strømforsyning (high precision DC power supply) finjusterte spennings- og strømjusteringer, slik at brukerne kan oppnå presis og nøyaktig effekt for selv de mest krevende eksperimentelle oppsett.

Støtte for Programmering

Vår programmerbare DC strømforsyning (programmable DC power supply) er utstyrt med avanserte programmeringsfunksjoner, slik at brukerne kan stille inn presise spennings- og strømnivåer i henhold til sine spesifikke krav. Denne funksjonen gir uovertruffen fleksibilitet og kontroll, og dekker mange ulike behov innen eksperimentering og testing.

Flere Typer Sikkerhetsbeskyttelse

Sikkerhet er avgjørende, og derfor har vår variabel DC strømforsyning (variable DC power supply) flere lag med beskyttelse, inkludert lekkasjebeskyttelse, overspenningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, overopphetingsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse. Disse sikkerhetsfunksjonene garanterer beskyttelse av tilkoblede enheter og reduserer risikoen for potensielle skader.

Automatisk CV/CC Konvertering

Den automatiske CV/CC konverteringsfunksjonen gjør at vår benk DC strømforsyning (DC bench power supply) sømløst kan veksle mellom konstantspenning (CV) og konstantstrøm (CC), noe som sikrer stabil og pålitelig strømforsyning til en lang rekke bruksområder. Denne intelligente konverteringsmekanismen muliggjør effektiv og sikker drift av ulike elektroniske enheter og systemer.

Hva Brukes Justerbar DC Strømforsyning (Adjustable DC Power Supply) til?


Bruksområdene for variabel DC strømforsyning (DC variable power supply) er omfattende, og brukes i en rekke bransjer som krever en stabil og pålitelig likestrømkilde, blant annet:

Testing av Elektronikk

DC strømforsyning brukes i stor utstrekning til å teste elektroniske enheter som kretskort, integrerte kretser og halvledere, og gir stabil strøm for nøyaktig ytelsesevaluering og feilsøking.

Eksperimenter og Forskning

I forskningslaboratorier er DC strømforsyning avgjørende for en rekke ulike eksperimenter innen fysikk, kjemi og ingeniørfag. Disse eksperimentene innebærer ofte presisjonsforskning som krever en pålitelig og justerbar DC strømforsyning (DC power supply adjustable).

Industriell Produksjon

Innenfor industriell produksjon spiller DC strømforsyninger (DC power supplies) en avgjørende rolle når det gjelder å forsyne ulike maskiner og utstyr med strøm, noe som sikrer jevn og pålitelig drift av automatiserte systemer og produksjonslinjer.

Telekommunikasjon

DC strømforsyning er avgjørende for telekommunikasjons- og informasjonsteknologisk infrastruktur, og leverer strøm til nettverksutstyr, servere og enheter, noe som sikrer kontinuerlig kommunikasjon og dataoverføring.

Switching eller Lineær DC Strømsforsyning: Viktigste Forskjellen


Det finnes to kategorier av strømforsyninger: Lineær strømforsyning (linear power supply), som har en enkel konstruksjon og støysvak drift, og switching strømforsyning (switching power supply), som er kjent for sin høye effektivitet. Hver strømforsyning har sine egne fordeler og dekker ulike behov.

EgenskaperLineær StrømforsyningSwitching Strømforsyning
StøyLavt støynivåLitt støyende
KretsEnkelKompleks
Tap ved energikonverteringStort tapMindre tap
Respons på lastsvingningerRaskLangsom

Slik Bruker du Justerbar DC Strømforsyning (Adjustable DC Power Supply) på en Sikker måte


Se Bruksanvisningen

Før du bruker DC strømforsyning, må du lese og forstå brukerhåndboken grundig for å forstå viktige sikkerhetsinstruksjoner, retningslinjer for bruk og potensielle farer.

Unngå Fuktighet

Hold DC regulert strømforsyning (DC regulated power supply) og tilhørende utstyr unna vann og fuktighet for å unngå elektriske farer og skader. Oppbevar strømforsyningen på et tørt sted.

Følg Grensene for Spenning og Strømstyrke

Hold deg innenfor de anbefalte spennings- og strømgrensene for tilkoblede enheter for å unngå skader på utstyret og elektriske farer.

Utføre Inspeksjon av Enheten

Utfør regelmessige inspeksjoner av DC strømforsyning-maskinen (DC power supply machine) for å identifisere tegn på skade eller forringelse. Kontroller at alle komponenter, som kabler og kontakter, er i optimal stand før bruk.

Frakobling under Vedlikehold

Koble alltid strømforsyningen fra strømkilden når du utfører vedlikehold for å unngå elektrisk støt eller kortslutning. Søk profesjonell hjelp om nødvendig.

Merk

Hvis du støter på driftsproblemer eller tekniske problemer, bør du søke veiledning fra en kvalifisert fagperson for å sikre sikker og riktig bruk av den justerbar DC strømforsyning (adjustable DC power supply).

Videoer om Justerbar DC Strømforsyning (Adjustable DC Power Supply)


Utforsk vår omfattende samling av informative videoer om justerbar DC strømforsyning (DC power supply adjustable) for å få en dypere forståelse av strømforsyninger. Vår videoserie gir inngående innsikt i funksjonalitet, egenskaper, installasjon og drift av DC strømforsyninger. Uansett om du er en erfaren fagperson eller nybegynner på området, gir disse videoene deg verdifull veiledning, tips og demonstrasjoner.

WPS3010H Bench Power Supply Review and Unboxing

LFC#206 – Bench PSUs and stuff you can do with them

HM305P/HM310P Power Supply: Beep On/Off, Updated Manual, Software

Best Low Cost Power Supply by Kaiweets

HM310P Power Supply Operation

Rockseed RS305P Fuente ajustable 30 Vdc/5A

Vanlige Spørsmål om Variabel DC Strømforsyning (Variable DC Power Supply)


Q1: Hva er en benk DC strømforsyning (DC bench power supply)?

En benk DC strømforsyning (bench DC power supply) er en allsidig elektronisk enhet som gir en stabil og justerbar likestrømseffekt, slik at brukerne kan kontrollere spennings- og strømnivået for ulike elektroniske test- og eksperimentformål. Benkstrømforsyninger er ofte utstyrt med et intuitivt grensesnitt og er uunnværlige instrumenter for testing og feilsøking av elektroniske kretser og enheter.

Q2: Hva refererer programmerbar DC strømforsyning (programmable DC power supply) til?

Programmerbar DC strømforsyning (DC programmable power supply) refererer til en strømforsyningsenhet som kan styres og justeres av brukeren for å gi en bestemt utgangsspenning og strøm. Programmerbarheten gjør det mulig å tilpasse den til ulike bruksområder, for eksempel laboratorieforskning og produktproduksjon.

Q3: Hvordan fungerer en DC regulert strømforsyning (DC regulated power supply)?

DC strømforsyning (DC power supply) fungerer ved å levere jevn likestrøm for å drive en komponent, modul eller enhet. DC-strømforsyninger fungerer vanligvis i to moduser: Konstantspenningsmodus (CV), der utgangsspenningen reguleres i henhold til brukerinnstillingene, og konstantstrømmodus (CC), der strømforsyningen styrer strømflyten.

Q4: Hvordan velge riktig størrelse på en justerbar DC strømforsyning (DC power supply adjustable)?

Når du skal velge riktig størrelse på en variabel DC strømforsyning, må du ta hensyn til viktige faktorer som spennings- og strømkrav, virkningsgrad og potensielle fremtidige behov.

Q5: Hvordan kan jeg koble to DC strømforsyning (DC power supplies) i serie?

For å seriekoble to DC strømforsyninger setter du hver strømforsynings utgang til halvparten av den totale ønskede spenningen (hvis du bruker to utganger) eller til en brøkdel hvis du har flere utganger. Sørg for at utgangene har samme nominelle spenning og strømstyrke, og pass på at du ikke overskrider den flytende spenningen.

I tillegg bør du holde ledningene korte og samle dem i bunter for å redusere sløyfearealet mellom strømforsyningen og lasten. Diagrammet nedenfor viser de riktige tilkoblingene for å oppnå dette.

Q6: Hvordan parallellkoble to DC strømforsyning (DC power supplies)?

For å tilføre ekstra strøm til en enhet som testes, kan du parallellkoble strømforsyninger. Sørg for at alle utgangene har samme strømgrense, slik at summen blir den ønskede totale strømgrenseverdien. Diagrammet illustrerer korrekt parallellkobling av to DC strømforsyning.

Følg retningslinjene:

a. Den ene strømforsyningen må være i konstantspenningsmodus (CV), den/de andre i konstantstrømmodus (CC).

b. Koble til utganger med identiske spennings- og strømverdier.

c. Parallellkoble terminaler for fjernavlesning.

d. Hold ledningene til lasten så korte som mulig, og tvinn/bundle ledningene for å minimere induktans og støy.

Merk:Still inn CV-forsyningens spenning litt lavere enn CC-forsyningen for å unngå kontrollkonflikter eller svingninger.

Q7: Hvordan teste en variabel DC strømsforsyning (DC power supply variable)?

For å teste en Dc strømsforsyning kan du bruke ulike metoder som kontinuitetstesting, spenningstesting, belastningstesting og rippeltesting. Disse metodene sikrer at strømforsyningen fungerer optimalt og oppfyller de nødvendige standardene.

Kontinuitetstest: Bruk et multimeter som er innstilt på kontinuitet, og berør strømforsyningens pluss- og minuspol med multimeterledningene. Multimeteret piper hvis det er kontinuitet. Denne testen hjelper deg med å verifisere strømforsyningens funksjonalitet og identifisere eventuelle ledningsfeil.

Spenningstest: Bruk et multimeter som er innstilt på DC-spenning, og koble multimeterledningene til strømforsyningens pluss- og minuspol. Multimeteret viser den tilførte spenningen. Sammenlign denne verdien med strømforsyningens nominelle spenning for å bekrefte at den ligger innenfor riktig område.

Belastningstest: Utfør denne testen ved å koble en belastning, for eksempel en lyspære eller en motor, til strømforsyningen og måle spenningen og strømmen med et multimeter. Kontroller at spenningen holder seg konstant innenfor det forventede området, og at strømmen holder seg innenfor strømforsyningens spesifiserte strømgrense.

Ripple-test: Mål vekselstrømsdelen av strømforsyningens utgangsspenning ved å koble et oscilloskop til utgangsterminalene. Vurder spenningsrippelen, og etterstreb minimal rippelspenning innenfor et akseptabelt område.

Merk: Sørg for at sikkerhetsreglene følges, se bruksanvisningen eller søk profesjonell hjelp ved behov, spesielt for de som har mindre erfaring med elektronisk testing.

Om eTOMMENS

20 +

Utviklingsteam

4000 m³

Fabrikkareal

10 +

Antall Produksjonslinjer

10,000 +

Månedlig Produksjonskapasitet

ETOMMENS har et dyktig utviklingsteam og samarbeider tett med en rekke FoU-institutter. Vi behersker ulike operativsystemer, maskinvare, programmering og kommunikasjonsteknologier, og har i samarbeid med bedrifter utviklet et bredt spekter av førsteklasses strømforsyninger.

Disse strømforsyningene omfatter variabel DC strømforsyning (variable DC power supply), programmerbar DC strømforsyning (programmable DC power supply), benk DC strømforsyning (DC bench power supply), høy presisjon DC strømforsyning (high precision DC power supply) og mer.