Variabel DC Strömförsörjning (Variable DC Power Supply)

Förse dina enheter med en tillförlitlig DC strömförsörjning (DC power supply) för oavbruten prestanda och ökad effektivitet. Våra noggrant utformade lösningar för variabel DC strömförsörjning (variable DC power supply) är utformade för att uppfylla kraven i olika applikationer och ger stabil och pålitlig strömförsörjning för dina enheter.

Hur man Väljer den Bästa Variabel DC Strömförsörjning (Variable DC Power Supply)


Effektbehov

Bestäm effektbehovet för din enhet eller ditt system, med hänsyn till spänning, ström och krav på likströmsutgång.

Egenskaper för Belastning

Bedöm belastningsegenskaperna för att säkerställa kompatibilitet med nätaggregatets stabilitet och precision, med hänsyn till känslighet för fluktuationer.

Nivåer av Brus

Välj DC strömförsörjning med låga ljudnivåer för att minimera störningar och säkerställa smidig drift i ljudkänsliga miljöer.

Säkerhetsskydd

Leta efter DC strömförsörjning (DC power supplies) med omfattande skyddsfunktioner som överströms-, överspännings- och kortslutningsskydd för att skydda din utrustning.

Välj det Variabel DC Strömförsörjning (DC Power Supply Variable) som Passar dig Bäst

Våra variabel DC strömförsörjning inkluderar: programmerbar strömförsörjning (programmable power supply), bänk strömförsörjning (bench power supply), högspännings strömförsörjning (high voltage power supply) och hög precision strömförsörjning (high precision power supply). Du kan välja lämplig DC strömförsörjning baserat på dina specifika krav från vårt produktsortiment.

Hot Sale Variable DC Power Supplies

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.

Popular DC Variable Power Supplies

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.

DC Power Supply Variable New Arrivals

Shop Variable DC Power Supplies

Hot Sale

hot

Variable Switching DC Bench Power Supply 30V/10A (eTM-3010F)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 92.50.
hot

Programmable DC Bench Power Supply 30V/10A(eTM-3010P)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
hot

30V/10A Adjustable Switching DC Bench Power Supply (eTM-3010)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.
hot

Mini 30V/10A Variable DC Power Supply Programmable (eTM-3010MP)

Original price was: $ 99.00.Current price is: $ 89.00.

Vad är ett Variabel DC Strömförsörjning (Variable DC Power Supply)?


Variabel DC strömförsörjning, även känd som justerbar DC strömförsörjning (adjustable DC power supply), är en elektrisk enhet som omvandlar växelström till en stadig, likströmsutgång. En av de viktigaste egenskaperna är förmågan att reglera utspänningen, strömmen eller båda, vilket gör den mycket anpassningsbar för olika tillämpningar. Dessa DC strömförsörjning har bred tillämpning inom kretskortdetektering, mobiltelefondetektering samt vetenskaplig forskning och undervisningsenheter, vilket omfattar alla situationer som kräver en DC reglerad strömförsörjning (DC regulated power supply).


Funktion och Fördelar

Hög Upplösning

Med högupplösta utgångsinställningar levererar vår hög precision DC strömförsörjning (high precision DC power supply) finjusterade spännings- och strömjusteringar, vilket gör det möjligt för användare att uppnå exakt och exakt effektutgång även för de mest krävande experimentella uppsättningarna.

Stöd för Programmering

Vårt programmerbar DC strömförsörjning (programmable DC power supply) är utrustat med avancerade programmeringsfunktioner, så att användarna kan ställa in exakta spännings- och strömnivåer enligt sina specifika krav. Denna funktion ger oöverträffad flexibilitet och kontroll, vilket tillgodoser olika experiment- och testbehov.

Flera olika Säkerhetsskydd

Säkerheten är av yttersta vikt, och därför har vår variabel DC strömförsörjning (variable DC power supply) flera skyddslager, inklusive läckageskydd, överspänningsskydd, överströmsskydd, överhettningsskydd och kortslutningsskydd. Dessa säkerhetsfunktioner garanterar skydd av anslutna enheter och minskar risken för potentiella skador.

Automatisk Konvertering av CV/CC

Med sin automatiska CV/CC-omvandlingsfunktion kan vår bänk DC strömförsörjning (DC bench power supply) sömlöst justera mellan lägena konstant spänning (CV) och konstant ström (CC), vilket säkerställer stabil och tillförlitlig strömförsörjning i ett brett spektrum av applikationer. Denna intelligenta omvandlingsmekanism möjliggör effektiv och säker drift av olika elektroniska enheter och system.

Vad Används Justerbar DC Strömförsörjning (Adjustable DC Power Supply) till?


Användningsområdet för variabel DC strömförsörjning (variable DC power supply) är omfattande och omfattar olika branscher som kräver en stabil och tillförlitlig DC-strömkälla, t.ex:

Testning av Elektronik

DC strömförsörjning används i stor utsträckning för att testa elektroniska enheter som kretskort, integrerade kretsar och halvledare, vilket ger stabil ström för exakt prestandautvärdering och felsökning.

Experiment och Forskning

I forskningslaboratorier är DC strömförsörjning avgörande för en mängd olika experiment inom fysik, kemi och teknik. Dessa experiment omfattar ofta precisionsforskning som kräver en tillförlitlig och justerbar DC strömförsörjning (DC power supply adjustable).

Industriell Tillverkning

Inom industriell tillverkning spelar DC strömförsörjning (DC power supplies) en avgörande roll för att driva olika maskiner och utrustning, vilket säkerställer konsekvent och tillförlitlig drift av automatiserade system och produktionslinjer.

Telekommunikation

DC strömförsörjning är avgörande för telekommunikation och infrastruktur för informationsteknik, och ger ström till nätverksutrustning, servrar och enheter, vilket säkerställer kontinuerlig kommunikation och dataöverföring.

Omkopplingsbar eller Linjärt DC Strömförsörjning: Viktigaste Skillnaden


Det finns två kategorier av strömförsörjning: Linjär strömförsörjning (linear power supply), som erbjuder enkel design och låg ljudnivå, och Switchad strömförsörjning (switching power supply), känd för sin höga effektivitet. Varje strömförsörjning har sina tydliga fördelar och uppfyller olika krav.

FunktionLinjär StrömförsörjningOmkopplingsbar Strömförsörjning
BrusLåg brusnivåLite brusigt
KretsEnkelKomplex
Förlust vid energiomvandlingStor förlustMindre förlust
Reaktion på belastningsfluktuationerSnabbLångsam

Hur man Använder Justerbar DC Strömförsörjning (Adjustable DC Power Supply) på ett Säkert sätt


Hänvisa till Handboken

Innan du använder DC strömförsörjning ska du läsa och förstå användarhandboken noggrant för att förstå viktiga säkerhetsinstruktioner, driftriktlinjer och potentiella faror.

Undvik Fukt

Håll DC reglerad strömförsörjning (DC regulated power supply) och tillhörande utrustning borta från vatten och fukt för att undvika elektriska risker och skador. Förvara nätaggregatet i ett torrt utrymme.

Följ Spännings- och Strömgränser

Arbeta inom de rekommenderade spännings- och strömgränserna för anslutna enheter för att undvika skador på utrustningen och elektriska faror.

Utför Inspektion av Enheten

Utför regelbundna inspektioner av maskinen DC strömförsörjning för att identifiera eventuella tecken på skador eller försämring. Kontrollera att alla komponenter, t.ex. kablar och kontakter, är i optimalt skick innan de används.

Koppla Från vid Underhåll

Koppla alltid bort strömförsörjningen från den elektriska källan vid underhåll för att förhindra elektriska stötar eller kortslutningar. Sök professionell hjälp om det behövs.

Anmärkning

Om du stöter på osäkerhetsfaktorer eller tekniska problem bör du rådfråga en kvalificerad fackman för att säkerställa säker och korrekt användning av den justerbar DC strömförsörjning (adjustable DC power supply).

Videor om Justerbar DC Strömförsörjning (Adjustable DC Power Supply)


Utforska vår omfattande samling av informativa videor om justerbar DC strömförsörjning (DC power supply adjustable) för att få en djupare förståelse för strömförsörjning. Vår videoserie ger djupgående insikter i funktionalitet, funktioner, installation och drift av DC strömförsörjning. Oavsett om du är ett erfaret proffs eller en nykomling inom området, ger dessa videor värdefull vägledning, tips och demonstrationer för dig.

WPS3010H Bench Power Supply Review and Unboxing

LFC#206 – Bench PSUs and stuff you can do with them

HM305P/HM310P Power Supply: Beep On/Off, Updated Manual, Software

Best Low Cost Power Supply by Kaiweets

HM310P Power Supply Operation

Rockseed RS305P Fuente ajustable 30 Vdc/5A

Vanliga Frågor om Variabel DC Strömförsörjning


Q1: Vad är bänk DC strömförsörjning (DC bench power supply)?

Bänk DC Strömförsörjning (bench DC power supply) är en mångsidig elektronisk enhet som ger en stabil och justerbar likströmsutgång, vilket gör det möjligt för användare att styra spännings- och strömnivåer för olika elektroniska test- och experimentändamål. Bänkströmaggregat har ofta ett intuitivt gränssnitt och är oumbärliga instrument för testning och felsökning av elektroniska kretsar och enheter.

Q2: Vad avses med programmerbar DC strömförsörjning (programmable DC power supply)?

Programmerbar DC strömförsörjning (DC programmable power supply) avser ett nätaggregat som kan styras och justeras av användaren för att ge en specifik utspänning och ström. Dess programmerbarhet möjliggör anpassning för olika applikationer, t.ex. laboratorieforskning och produkttillverkning.

Q3: Hur fungerar ett DC reglerad strömförsörjning (DC regulated power supply)?

DC strömförsörjning fungerar genom att leverera stadig likström för att driva en komponent, modul eller enhet. Vanligtvis arbetar DC strömförsörjning i två lägen: Konstantspänning (CV), där utspänningen regleras enligt användarens inställningar, och konstantström (CC), där strömförsörjningen styr strömflödet.

Q4: Hur väljer man rätt storlek på ett justerbar DC strömförsörjning (adjustable DC power supply)?

När du väljer ett lämpligt variabel DC strömförsörjning ska du ta hänsyn till viktiga faktorer som spännings- och strömkrav, effektivitet och potentiella framtida behov.

Q5: Hur kan jag koppla ihop två DC strömförsörjning (DC power supplies) i serie?

För att seriekoppla två DC strömförsörjning ställer du in varje strömförsörjningsenhets utgång till hälften av den totala önskade spänningen (om du använder två utgångar) eller till en bråkdel för fler utgångar. Se till att utgångarna har identiska spännings- och strömvärden, och var försiktig så att du inte överskrider det flytande spänningsvärdet.

Håll dessutom kablarna korta och bunta ihop ledningarna för att minska slingområdet mellan nätaggregatet och lasten. I diagrammet nedan visas lämpliga anslutningar för att åstadkomma detta.

Q6: Hur parallellkopplar man två DC strömförsörjning (DC power supplies)?

För att tillföra extra ström till en enhet som testas kan du parallellkoppla nätaggregat. Se till att alla utgångar har samma strömbegränsning, så att summan blir det önskade totala strömbegränsningsvärdet. Diagrammet illustrerar korrekt parallellkoppling av två DC strömförsörjning.

Följ riktlinjerna:

a. Ett nätaggregat måste arbeta i konstantspänningsläge (CV), det andra eller de andra i konstantströmsläge (CC).

b. Anslut utgångar med identiska spännings- och strömvärden.

c. Koppla fjärravkänningsterminaler parallellt.

d. Håll ledningarna till lasten så korta som möjligt och tvinna/samla ledningarna för att minimera induktans och brus.

Obs:Ställ in CV-matningsspänningen något lägre än CC-matningsspänningen för att förhindra styrkonflikter eller svängningar.

Q7: Hur testar man ett variabel DC strömförsörjning (DC power supply variable)?

För att testa ett DC strömförsörjning kan du använda olika metoder som kontinuitetstestning, spänningstestning, belastningstestning och rippeltestning. Dessa metoder säkerställer att strömförsörjningen fungerar optimalt och uppfyller nödvändiga standarder.

Kontinuitetstest: Använd en multimeter som är inställd på kontinuitet och vidrör nätaggregatets positiva och negativa poler med multimeterns ledningar. Multimetern piper om kontinuitet föreligger. Detta test hjälper till att verifiera nätaggregatets funktion och identifiera eventuella kabelfel.

Spänningstest: Använd en multimeter som är inställd på DC-spänning och anslut multimeterkablarna till nätaggregatets positiva och negativa terminaler. Multimetern visar den matade spänningen. Jämför detta värde med nätaggregatets märkspänning för att bekräfta att den ligger inom rätt intervall.

Belastningstest: Utför detta test genom att koppla en belastning, t.ex. en glödlampa eller motor, till nätaggregatet och mät sedan spänning och ström med en multimeter. Se till att spänningen förblir konstant inom det förväntade intervallet och att strömmen håller sig inom nätaggregatets angivna strömgräns.

Rippeltest: Mät AC-delen av nätaggregatets utspänning genom att ansluta ett oscilloskop till utgångsterminalerna. Bedöm spänningsrippeln och sträva efter minimal rippelspänning som faller inom ett acceptabelt intervall.

Observera: Se till att säkerhetsföreskrifterna följs, läs manualen eller sök professionell hjälp vid behov, särskilt för dem som har mindre erfarenhet av elektronisk testning.

Om eTOMMENS

20 +

Utvecklingsteam

4000 m³

Fabriksområde

10 +

Antal Produktionslinjer

10,000 +

Produktionskapacitet per Månad

ETOMMENS har ett skickligt utvecklingsteam och ett starkt samarbete med flera FoU-institut. Vi har goda kunskaper om olika operativsystem, hårdvara, programmering och kommunikationsteknik och har tillsammans med företag utvecklat ett brett utbud av nätaggregat i toppklass.

Dessa strömförsörjningar omfattar variabel DC strömförsörjning (variable DC power supply), programmerbar DC strömförsörjning (programmable DC power supply), bänk DC strömförsörjning (DC bench power supply), hög precision DC strömförsörjning (high precision DC power supply) och mer.